js9905.com金沙网站

js9905.com金沙网站

湖南_4066.com

永州山香香料有限公司

湖南省永州市冷水滩区凤凰园工业园陶源西路70号

邮编:425000

电话:(86) 746 822 7058

传真:(86) 746 822 7056

邮箱:samshiang@samshiang.com


_js9905.com金沙网站

js9905.com金沙网站


联系人:吕士权

电   话:18036297111

邮   箱:757556388@qq.com


js9905.com金沙网站

电   话:18174601880

邮   箱:3226954@qq.com


国际业务

联系人:崔颖 

电话:13666697624

js9905.com金沙网站

业务邮箱:cindyxin#samshiang.com发邮件时请将#改换为@